Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zastosowanie metod językoznawstwa korpusowego i lingwistyki kwantytatywnej w analizie dyskursu

AbstractDownload articleDownload article

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Dyskurs o badaniach nad dyskursem w Niemczech

AbstractDownload articleDownload article

quantitative linguistics, corpus linguistics, discourse analysis, corpus, research method

Założenia teoretyczne i metodologiczne nauk o polityce publicznej

AbstractDownload articleDownload article

public policy, multidisciplinarity, problem orientation, value orientation, research methods in public policy, nauki o polityce publicznej, wielodyscyplinarność, zorientowanie na problem, orientacja normatywna, metodologia nauk o polityce publicznej

Przegląd metod badawczych wykorzystywanych w badaniach pisma ręcznego w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

handwriting, handwriting research methods, expert study, expert opinion, long texts, short texts, signatures

Od diagnoz kultury do diagnozy w kulturze

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668/19.9

AbstractDownload articleDownload article

culture diagnosis, diagnosis in culture, methodology, ethnography, quantitative research methods, qualitative research methods

Book Review: Gary Barkhuizen, Phil Benson, Alice Chik, Narrative Inquiry in Language Teaching and Learning Research, New York and London: Routledge, 2014

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.54.12

AbstractDownload articleDownload article

narrative inquiry methods, research methodology, qualitative methodology, second language acquisition.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout