Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kwestia kolonializmu rosyjskiego w ukraińskiej debacie intelektualnej: zależność polityczna, tożsamość narodowa, rozwój ekonomiczny

AbstractDownload articleDownload article

Russian colonialism, Ukraine as a colony, national identity, historical revisionism, російській колоніалізм, Україна як колонія, національна ідентичність, ревізіонізм

„Upojeni wolnością”. Historia i idee Praskiej Wiosny jako próba wdrożenia socjalizmu z ludzką twarzą

AbstractDownload articleDownload article

freedom, socialism with ahuman face, revisionism, Czechoslovakia, Prague Spring

Italy’s fascist past: A difficult reckoning

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.40.3.4

AbstractDownload articleDownload article

memory of fascism, revisionism, good Italian/wicked German

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout