Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Ôter la raison aux femmes: question d’ordre public

AbstractDownload articleDownload article

revolution, women, emancipation, political rights, civil rights, education, family

Immanentne i akcydentalne przyczyny kryzysu marketingu politycznego w Polsce. Wpływ przemian technologii informacyjno-komunikacyjnych

AbstractDownload articleDownload article

the crisis of political marketing, political communication, information revolution, new media, kryzys marketingu politycznego, komunikacja polityczna, rewolucja informacyjna, nowe media

Rewolucja porzucona przez własne dzieci, czyli o paradoksie niepolitycznej polityki widzianym z Polski

AbstractDownload articleDownload article

Velvet Revolution, 1989, Václav Havel, dissidents, political system reconstruction, Solidarity, unpolitical politics, Parallel Polis, Autumn of Nations, Sametová revoluce, 1989, Václav Havel, disent, rekonstrukce politického systému, Solidarita, nepolitická politika, paralelní polis, Podzim Národů

“Original democracy”: A rhetorical analysis of Romanian post-revolutionary political discourse and the University Square protests of June 1990

AbstractDownload articleDownload article

Romania, revolution, rhetoric, Iliescu, University Square protests

Ability to spot and resist manipulated media news about international affairs: Does political knowledge provide it?

AbstractDownload articleDownload article

manipulated media information, framing, political knowledge, media trust, the Orange Revolution

Federacja europejska — projekt polityczny czy utopia?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.9

AbstractDownload articleDownload article

federalizm, federacja europejska, federalne koncepcje integracji europejskiej, federalne elementy Unii Europejskiej, federalizm ewolucyjny, federalizm rewolucyjny, federalism, the European Federation, federal concepts of European integration, federal elements of the European Union, evolutionary federalism, revolutionary federalism

La révolution française dans les dictionnaires ou les dictionnaires en révolution

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.10

AbstractDownload articleDownload article

French Revolution, vocabulary, language, dictionary, language politics

„Auf das Material kommt es an“ – Franz Friedrichs Roman Die Meisen von UUsimaa singen nicht mehr als Reflex auf den Umbruch ins digitale Zeitalter

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.141.9

AbstractDownload articleDownload article

Franz Friedrich, digitales Zeitalter, Medienreflektion, Intermedialität, Fotografie- und Filmdiskurs, digital revolution, media, intermediality, discourse of photography and film

Grupa działania i grupa 111 (1977– ...) „działania lucimskie” – spóźniona recepcja

AbstractDownload articleDownload article

social contexts of art, artistic activity, art. perception, ‘ethnographic revolution

Imperialne interpretacje rewolucji przemysłowej w Anglii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.2.3

AbstractDownload articleDownload article

industrial revolution, interventionism, economic growth

Totalna negacja inteligencji. Idee Jana Wacława Machajskiego i Michała Bakunina

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.6

AbstractDownload articleDownload article

revolutionary intelligentsia, intellectual worker, education as property, critic of socialist programmes, exploitation of uneducated proletarians by socialist

Dwie rewolucje

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.38.4.8

AbstractDownload articleDownload article

Conservative revolution, identity, nation, community

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout