Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O wyższości teraźniejszości nad przeszłością — albo na odwrót. Retoryczne sposoby hiperbolizacji medialnej dwu kategorii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.16

AbstractDownload articleDownload article

extraordinariness, rhetorical tools, hyperbole, opinion-forming weeklies

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout