Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Configuration traducteur–auteur: jeu sur deux lignes. Sur la Vengeance du traducteur de Brice Matthieussent

AbstractDownload articleDownload article

asterisk, Brice Matthieussent, note, spatial hierarchy, translator

Zmiany międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej w zakresie instrumentów finansowych odpowiedzią na kryzys finansowy

AbstractDownload articleDownload article

financial instrument, fair value, amortised cost, the risk associated with financial instruments, limiting the financial crisis

Efficiency of interaction of the government and business within the PPP

AbstractDownload articleDownload article

public-private partnership, government role in national economy, public goods, interaction of public and private sectors, risk

Istota due diligence prawnego w prawie polskim i amerykańskim

AbstractDownload articleDownload article

due diligence, analysis, business transactions, Polish and American law system, risk, legal requirements, due diligence, analiza, transakcje biznesowe, prawo polskie i amerykańskie, ryzyko, uwarunkowania prawne

Wybrane problemy profesjonalizacji organów probacyjnych i  klasyfikacji sprawców oddanych pod dozór do grup ryzyka

AbstractDownload articleDownload article

reoffending, probation agencies, risk assessment, risk management, risk groups

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractDownload articleDownload article

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

Risk perception and political alienism: Political discourse on the future of nuclear energy in Hungary

AbstractDownload articleDownload article

nuclear energy, power relations, risk perception, discourse analysis

Bezpieczeństwo a strategia rozwoju gospodarczego Polski

AbstractDownload articleDownload article

entrepreneurship, innovation, risk, security, development, strategy

Analiza ryzyka gminnych inwestycji społecznie odpowiedzialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.12

AbstractDownload articleDownload article

ryzyko inwestowania, innowacje, inwestycje społecznie odpowiedzialne, zielone innowacje, zrównoważony rozwój, „apetyt na ryzyko”, tolerancja, niepewność, prawdopodobieństwo, risk investment, innovation, socially responsible investments, green innovations, sustainable development, “risk appetite”, tolerance, uncertainty, probability

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń za szkody wyrządzone przez agenta ubezpieczeniowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.21.2

AbstractDownload articleDownload article

insurance company, insurance agent, agency activities, insurance intermediation, liability regime based on the principle of risk

Two-dimensional ruin probability for subexponential claim size

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.2.7

AbstractDownload articleDownload article

Two-dimensional risk process, ruin probability, subexponential distribution

Problematyka konfliktu interesów w funkcjonowaniu rynku kapitałowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.2.6

AbstractDownload articleDownload article

conflict of interest, capital market, stock investment risk

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout