Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 12 > >>

Визуальная поэтика женского тела у Александра Блока и сред- невековый канон красоты

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

visionarism, visual poetics, symbolization of body, medieval cannon, and spirituality of the body

Chodzące ciało

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

spiritual vs. mental corporality, split personality, the debasement of body, body as a transmitter of emotions, physical means of artistic expression

“Un no sé qué que quedan balbuciendo”. La definición sanjuanista del habla sobre Dios y sus versiones polacos

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Saint John of the Cross, Spiritual Canticle, ineffability, lines: “no saben decirme lo que quiero” (they cannot tell me what I must hear) and “el no sé qué que quedan balbuciendo” (I-don’t-know-what behind their stammering), Polish translations

Mitologiczne źródła snu i ich wymiar symboliczny w twórczości Wiesława Myśliwskiego

AbstractPobierz artykuł

Wiesław Myśliwski, non-verbal communication, peasant courrent in Polish literature, social rituals, popular peasant Polish culture

Das politische Ritual in den Propagandatexten des Dritten Reiches am Beispiel ausgewählter Reden von Adolf Hitler

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

language in politics, political ritual, the language of the ‘Third Reich’

Técnicas de interpretación cabalística en Cántico espiritual de San Juan de la Cruz

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

kabala — Renaissance — Saint John of the Cross — rhetorics of kabala in the Spiritual Canticle

Oczy w  poetyckiej wyobraźni Mariny Cwietajewej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

look, hazel eyes, unique metaphor, spiritually rich nation, poetical imagination, взор, карие глаза, необыкновенная метафора, душа человека, поэтическое представление

Смыслообразующая роль звуковых образов в романе Ольги Грушиной The Dream Life of Sukhanov (Жизнь Суханова в сновидениях)

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sound, soundscape, sounds of time, universals, silence, spiritual biography, гук, гукавы пейзаж, гукі часу, універсалія, цішыня, духоўная біяграфія

Perswazyjność komunikatu rytuału/ekspresji — przemówienie publiczne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

style, persuasion, ritual/expressive communication, public speech, rhetoric strategies, styl, perswazja, komunikat rytuału/ekspresji, przemówienie, strategia retoryczna

Nowy — stary rytuał językowy dziennikarzy sportowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.18

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

sports event, sports commentary, language ritual, sports journalist

Dobre słowo jako tekst magiczny. Życzenie — pozdrowienie — błogosławieństwo

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.19

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

blessing, wishes, kiss, symbolism, ritual, cognitive studies, semantics

“Though I was alone with the unseen, I comprehended it not”: The Relationship Between the Dead and the Living in Margaret Oliphant’s „A Beleaguered City”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.55.2

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Victorian prose, Margaret Oliphant, supernatural tales, spiritualism

Przejdź do strony: 12 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy