Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Драматургія жестів у п’єсах Володимира Винниченка

AbstractDownload articleDownload article

gestural “silvetka, ” genre and stylistic codes, game/play, discourse, parody

Przynależność rodowa Mikołaja Janowskiego († 1487/89), kasztelana śremskiego

Download article

przynależność rodowa, Mikołaj Janowski, kasztelanowie śremscy, Janowscy, wiek XV, rody, genealogia

Руђер Бошковић о чулима

AbstractDownload articleDownload article

Ruđer Bošković, natural philosophy, senses, Ruđer Bošković, filozofia przyrody, zmysły

Dyskretna apologia starości w twórczości Milana Kundery

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.47

AbstractDownload articleDownload article

literary canon, influence, parody, palinode, litotes, literární kánon, literární agón, vliv, parodie, palinodie

Смех и смерть в русской культурной традиции: истоки и трансформация мотива

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.2

AbstractDownload articleDownload article

Russian culture, death archetype, laughter as death overcoming, irony and parody in folklore and literature, російська культура, архетип смерті, сміх як подолання смерті, іронія і пародія смерті в фольклорі та літературі

Archiwa antropocenu. Mockument przyrodniczy i dekolonizacja natury

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.22.1–2.7

AbstractDownload articleDownload article

wildlife documentary, mockumentary, parody, criticism of the Anthropocene, film przyrodniczy, mockument, kultura popularna, parodia, krytyka antropocenu

Transformaties van de Argonautenmythe in de roman Een vreemde stam heeft mij geroofd van Willem Brakman

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-0716.28.12

AbstractDownload articleDownload article

the Argonauts, the Golden Fleece, theory of intertextuality, parody, transposition

Cepry w górach. Turystyka masowa w krzywym zwierciadle (do lat siedemdziesiątych XX wieku)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.12.13

AbstractDownload articleDownload article

turysta, turystyka masowa, Tatry, Zakopane, ochrona przyrody, tourist, mass tourism, Tatras, nature protection

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout