Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Demografia rodziny szlacheckiej w świetle najnowszych badań genealogicznych

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, szlachta, genealogia

Wielkość i struktura rodziny chłopskiej w parafii rzymskokatolickiej gorzkowskiej w 1791 roku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, katolicy, Gorzków, spisy ludności, 1791

Rodzina i gospodarstwo chłopskie w ziemi wieluńskiej i powiecie ostrzeszowskim w końcu XVIII wieku

AbstractDownload articleDownload article

demografia, rodzina, chłopi, spisy ludności, ziemia wieluńska, powiat ostrzeszowski, wiek 18.

Rekonstrukcja rodzin na podstawie ksiąg metrykalnych za pomocą programu komputerowego Microsoft Access. Wprowadzenie praktyczne

AbstractDownload articleDownload article

demografia, księgi metrykalne, rodzina, bazy danych, Microsoft Access

Recenzja: Artur Markowski, Między wschodem a zachodem. Rodzina i gospodarstwo domowe Żydów suwalskich w pierwszej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2008, s. 250

Download articleDownload article

rodzina, gospodarstwo domowe, Żydzi, XIX wiek

Ikonografia i inne źródła do historii europejskiej rodziny czasów nowożytnych (XVI–XVIII w.) (uwagi dyskusyjne)

Download article

ikonografia, rodzina

Rodzina staropolska na tle europejskim. Podobieństwa i różnice rytmów rozwoju

Download article

demografia, rodzina staropolska

Rodzina na Górnym i Dolnym Śląsku w XVIII-XIX wieku. Kontynuacje i zmiany demograficzne

Download article

demografia, rodzina, Śląsk

Rekonstrukcja rodziny gubińskiej w pierwszej połowie XVIII wieku

Download article

demografia, rodzina, rekonstrukcja rodzin

Próba analizy Rodziny wilkołaka (Siemji wurdałaka) Aleksieja K. Tołstoja, jej przekładu pióra René Śliwowskiego i adaptacji filmowych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.18

AbstractDownload articleDownload article

literatura rosyjska XIX wieku, Aleksy K. Tołstoj, romantyzm, klasyczne opowiadanie grozy, film grozy, przekład, adaptacje filmowe, Rodzina wilkołaka, wampiryzm, 19th-century Russian literature, Aleksey K. Tolstoy, translation, Romanticism, classic horror story, horror films, translation, film adaptations, The Family of the Vourdalak, vampirism

Zmiennik wybawiony albo tryumf wiedźmina. Cyfrowy dialog z kulturą i obyczajowością (Wiedźmin 3)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.20

AbstractDownload articleDownload article

gry komputerowe, fantasy, centon, kultura, popkultura, rodzina, computer games, culture, pop culture, family

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout