Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kilka uwag o problematyce komunikatywności tekstów prawnych

AbstractDownload articleDownload article

legal language, creation of law, legal writing, flexibility of law, precision of law, clarity of law, articulateness of law, legislator, język prawny, język prawa, tworzenie prawa, legislacja, język ustaw, elastyczność, jasność, zrozumiałość, komunikatywność ustawodawca, kompetencja językowa

Krytyka jako dynamika myśli humanistycznej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.23.1.2

AbstractDownload articleDownload article

culture, critique, reason, knowledge, kultura, krytyka, rozum, wiedza

Stosowanie rozumowań inferencyjnych w procesie wyprowadzania przez TK zasad i norm z przepisów konstytucyjnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.11

AbstractDownload articleDownload article

Trybunał Konstytucyjny, sąd konstytucyjny, rozumowania inferencyjne, konkretyzacja, uzupełnianie, prawa i wolności konstytucyjne, Constitutional Tribunal, constitutional court, inferential reasonings, substantiation, completion, constitutional rights and freedoms

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout