Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Istota due diligence prawnego w prawie polskim i amerykańskim

AbstractDownload articleDownload article

due diligence, analysis, business transactions, Polish and American law system, risk, legal requirements, due diligence, analiza, transakcje biznesowe, prawo polskie i amerykańskie, ryzyko, uwarunkowania prawne

Analiza ryzyka gminnych inwestycji społecznie odpowiedzialnych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.12

AbstractDownload articleDownload article

ryzyko inwestowania, innowacje, inwestycje społecznie odpowiedzialne, zielone innowacje, zrównoważony rozwój, „apetyt na ryzyko”, tolerancja, niepewność, prawdopodobieństwo, risk investment, innovation, socially responsible investments, green innovations, sustainable development, “risk appetite”, tolerance, uncertainty, probability

Ryzyko braku zgodności w bankowości — compliance oraz instytucja whistleblowing

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.27.1

AbstractDownload articleDownload article

risk, incompatibility, compliance, whistleblowing, corporate governance, ryzyko, brak zgodności, compliance, sygnaliści, ład korporacyjny

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout