Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Ewolucja modelu polityki regionalnej w Polsce w warunkach integracji europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

regional policy, regional government, multi-level governance, competitiveness, European Union, operational programme, polityka regionalna, samorząd regionalny, zarządzanie wielopoziomowe, konkurencyjność, Unia Europejska, program operacyjny

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout