Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

O wielkim uczonym i jego wielkiej bibliotece — w kręgu zainteresowań bibliofilskich i bibliologicznych Henryka Markiewicza (1922–2013)

AbstractDownload articleDownload article

Polish studies, literature studies, history of scholarship, bibliophily, private book collections, editing

Postkolonialność jako metoda i mentalność: ukraińskie literaturoznawstwo 1991–2011

AbstractDownload articleDownload article

literary scholarship, Ukraine, postcolonialism, scholarly institutions, scholarly journals, литературоведение, Украина, постколониализм, литературоведческие институции, литературоведческие журналы

Rola biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.6

AbstractDownload articleDownload article

bibliography, scholarship, bibliographic database, bibliometric database, parametrization, Lublin University of Technology

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout