Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Przejdź do strony: 123 > >>

Przestrzenne zróżnicowanie efektów kształcenia w województwie dolnośląskim na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

educational system, scores of the end-of-school examinations, Lower Silesian Voivodship

Kondycja współczesnego polskiego reportażu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

reportage, publishing houses, schools of reportage, polyphonic novel

The methodology of the Austrian school of economics: The present state of knowledge

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Austrian School, Menger, Mises, apriorism, praceology, positivism, empiricism

Murray Rothbard, najważniejszy austriacki ekonomista?

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Rothbard, Mises, Austrian School

Przyczyny bezrobocia według przedstawicieli Austriackiej Szkoły Ekonomicznej

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Austrian School of Economics, unemployment, economic policy, Austriacka Szkoła Ekonomiczna, bezrobocie, ekonomia polityczna

Zjawiska kryzysowe — geneza i wyzwania dla państwa w ujęciu Wincentego Stysia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Wincenty Styś, historical school of economics, business cycles, role of state in economy

Le prénom en cours de français ― exemple du film Entre les murs de Laurent Cantet

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

first name, adress form, school interaction, multicultural class

Obraz szkoły w dyskursach i języku

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

image of school, discourse analysis, cognitive ethnolinguistics, językowy obraz szkoły, analiza dyskursu, lingwistyka antropologiczna

Gender directive jako przykład regulacji na rynku ubezpieczeń życiowych w świetle austriackiej krytyki interwencjonizmu

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

interventionism, life insurance, risk, Austrian school of economics

Marginal Unit vs. Marginal Unit — Some Additional Thoughts on the Differences between Menger, Jevons, and Walras

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Menger, Jevons, Walras, marginalism, neoclassicism, Austrian school

Gen autoprezentacji a gatunek uczniowskiej wypowiedzi pisemnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).5

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

self-presentation, written genres at school, genre model, textual competence, pupil- focused teaching

Становлення та розвиток кафедри цивільного права та процесу на юридичному факультеті Львівського університету

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

civil law, civil procedure, civil law scientific school, prawo cywilne, proces cywilny, szkoła naukowa, historia

Przejdź do strony: 123 > >>
zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy