Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Nowe polskie czasopisma bibliologiczne i bibliotekoznawcze w świetle aktualnych ministerialnych wytycznych oceny i punktacji czasopism naukowych

AbstractDownload articleDownload article

scientifi c periodicals, assessment of scientific periodicals, scoring of periodicals, „Toruńskie Studia Bibliologiczne”, „Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy”, „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami Historycznymi”

Zeszyty Prasoznawcze (1958–2013). An outline of the structure, content and social features of the quarterly

AbstractDownload articleDownload article

scientific periodicals, press research, journalism, Zeszyty Prasoznawcze, OBP (Press Research Centre), content analysis, factor analysis

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout