Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Sieć teletransmisyjna Interpolu jako narzędzie międzynarodowej współpracy policyjnej

AbstractDownload articleDownload article

communication network, criminality, General Secretariat, I-24/7, information, Interpol

Роз-слід-ування/роз-гад-ування таємниці злочину в аспекті законів сюжетобудування формалістів: версія Ґео Шкурупія

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainian futurism of the 1920s, formal methods of a plot-building technique, mystery novel, detective (secret-solving) novel, (cinematographic) poetics, украинский футуризм 1920-х, формальные приемы техники сюжетостроения, новелла тайн, детективная новелла или новелла разгадывания тайн, (кино)поэтика

Kilka uwag o sądach tajnych stalinowskiej Polski

AbstractDownload articleDownload article

“Nil” Fieldorf, secret courts, secret sections, court crimes, communism

Hipokrates przed sądem, czyli tajemnica lekarska w prawie niemieckim

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.41.8

AbstractDownload articleDownload article

medical secrecy, medical confidentiality, disclosure of medical secret, medical secret

Polish and Swedish journalist-politician Twitter networks: Who are the gatekeepers?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.2(21).2

AbstractDownload articleDownload article

political/government communication, journalists, ministers, press secretaries, relations, gatekeepers, network analysis, Twitter

Чем бы дитя ни тешилось…, или размышления о том, чем тешится дитя в сказке Аркадия Гайдара о Мальчише-Кибальчише

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.30

AbstractDownload articleDownload article

Gaidar, Malchish Kibalchish, death, war, secret, Arkadij Gajdar, Małoszek-Śmiałoszek, śmierć, wojna, tajemnica

Pozyskanie tajnego współpracownika przez służby kontrwywiadowcze na podstawie materiałów obciążających — rozważania o sensie instytucji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.51.6

AbstractDownload articleDownload article

secret collaborator, incriminating materials, counterintelligence services, state security

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout