Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zagrożenie terroryzmem a bezpieczeństwo przemysłu chemicznego w Polsce na przykładzie zakładów chemicznych PCC Rokita SA

AbstractDownload articleDownload article

PCC Rokita S.A., threats to company security, terrorism, security threats.

Rola i zadania Służby Celnej w systemie bezpieczeństwa publicznego i przeciwdziałaniu terroryzmowi

AbstractDownload articleDownload article

Customs Service, terrorism, national security, international security, security threats.

Kompetencje i zadania wojewody w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym na przykładzie województwa dolnośląskiego

AbstractDownload articleDownload article

administration, governor’s tasks, crisis management, terrorism, national security, international security, security threats.

Zadania Państwowej Straży Pożarnej wobec zagrożenia terroryzmem w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

State Fire Service, terrorism, national security, security threats.

Prawnokarne instrumenty zapobiegania i zwalczania terroryzmu w polskim prawodawstwie

AbstractDownload articleDownload article

prosecution service, appellate prosecution service, crime of terrorism, criminal law, security threats.

Przestępstwo o charakterze terrorystycznym z punktu widzenia obrońcy

AbstractDownload articleDownload article

barristers, terrorist offence, criminal law, security threats.

Charakterystyka współczesnego terroryzmu

AbstractDownload articleDownload article

terrorism, national security, international security, war, security threats.

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout