Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Das didaktisch-organisatorische Phänomen der Universitäten des Dritten Lebensalters als neuer Forschungsbereich der Glottodidaktik

AbstractDownload articleDownload article

Universitäten des Dritten Lebensalters (UDL), Senioren, Fremdsprachenlehren und -lernen, Glottodidaktik, Glottogeragogik, Universities of the Third Age (UTA), seniors, teaching/learning foreign languages, language teaching, teaching foreign languages to seniors

Gminna rada seniorów — znaczenie „głosu doświadczenia” w sprawach społeczności lokalnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.9

AbstractDownload articleDownload article

municipal council of seniors, elderly people, public participation, civil society

Fundacja jako forma aktywizacji osób niepełnosprawnych i starszych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.8

AbstractDownload articleDownload article

foundation, disabled people, seniors, economic activity, association, fundacja, osoby niepełnosprawne, osoby starsze, działalność gospodarcza, stowarzyszenia

Nieuczciwa i zakazana reklama skierowana do seniorów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.26.10

AbstractDownload articleDownload article

seniors, advertisement, advertising law, unfair and inadmissible advertising, consumer rights, consumer protection, competition law, Act on Competition and Consumer Protection, seniorzy, reklama, prawo reklamy, nieuczciwa reklama, zakazana reklama, niedozwolona reklama, prawa konsumenta, ochrona konkurencji i konsumentów

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout