Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 123 > >>

Modlitwa ciała — o zmysłowej postaci świętości w "Lutni czeskiej" Adama Michny z Otradovic

AbstractDownload articleDownload article

baroque, religious poetry, mysticism, the senses

La metateatralidad como un concepto de la autonomía del arte moderno

AbstractDownload articleDownload article

metatheatre, Polish and Spanish theatre of the 20th century, the idea of modernism in the broader sense

Реконструкция чувствования в лирике Афанасия Фета

AbstractDownload articleDownload article

lyrics, sensual layer, sense-concept, transformation, лірика, чуттєвий зріз, почуття-концепт, трансформація

Запахи и звуки как знаки любви в романе Ивана Гончарова Обломов

AbstractDownload articleDownload article

Goncharov, Oblomov, senses, the problem of love, olfactory motif, sound motif, Gonczarow, zmysły, problem miłości, motyw zapachu, motyw dźwięku

Осязание, обоняние и вкус как эмоциональные и эстетические десигнаты в избранных произведениях Льва Толстого

AbstractDownload articleDownload article

sensory experiences, Tolstoy’s artistic world, the process of connecting senses, Tolstoy’s anthropology, 19th-century novel

Różnorodność sensualnego doświadczania świata na przykładzie opowiadań Aleksandra Kuprina

AbstractDownload articleDownload article

senses, memory, emotional states, illusions, evanescence, ощущения, память, эмоциональные состояния, чувственные обманы, ход времени

Синестезия в пространстве художественного творчества (Александр Скрябин и Владимир Набоков)

AbstractDownload articleDownload article

synesthesia, Alexander Scriabin, Vladimir Nabokov, the world of creation, strategy, lumiere, memory, sense, synestezja, Aleksandr Skriabin, Władimir Nabokow, świat artystyczny, strategia, światło i muzyka, pamięć, wrażeniowość

Чувство красоты обыденного в русской литературе и живописи Серебряного века

AbstractDownload articleDownload article

Silver Age, the sense of beauty, artistic consciousness, typology, harmony, every-day life, nation᾿s life, Srebrny Wiek, poczucie piękna, świadomość artystyczna, typologia, harmonia, codzienność, życie narodu

Поэтика и семантика чувств: Абай и Чеслав Милош

AbstractDownload articleDownload article

senses, time and space, confession, feelings, images, thoughts, the author’s assessment, відчуття, час і простір, сповідальність, образи-переживання, образи-думки, авторська оцінка

Zmysły jako dekoder rzeczywistości. Drzazga Władimira Zazubrina i  malarstwo René Magritte’a

AbstractDownload articleDownload article

Zazubrin, Magritte, surrealism, senses, Splinter, Зазубрин, Магритт, сюрреализм, чувства, Щепка

(Вне)чувственное восприятие мира героями Валентина Распутина (на материале повести Последний срок)

AbstractDownload articleDownload article

senses, perception, sensory perception, extrasensory perception, Valentin Rasputin, zmysły, percepcja, postrzeganie zmysłowe, postrzeganie pozazmysłowe, Walentin Rasputin

Поэтика чувственного восприятия в избранных произведениях Чингиза Айтматова и Анатолия Кима

AbstractDownload articleDownload article

sensory perception, mythological thinking, senses, Aitmatov, Kim, percepcja zmysłowa, myślenie mitologiczne, zmysły, Ajtmatow

Go to page: 123 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout