Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Глядеть не умеем, понимать не умеем”, или сенситивный код к роману Федора Достоевского Идиот

AbstractDownload articleDownload article

Fyodor Dostoevsky, The Idiot, composition, poetics, motif, feelings, meanings, sight, hearing, touch, smell, F.M. Dostojewski, Idiota, kompozycja, poetyka, motyw, odczucia, zmysły, wzrok, słuch, dotyk, zapach

Poetyka zapachów w  świecie przedstawionym Dmitrija Mierieżkowskiego

AbstractDownload articleDownload article

Merezhkovsky, anthropology, smells, poetics, world presented, Мережковский, антропология, запах, поэтика, изображенная действительность

Запах матери: гендер и социум в рассказе Светланы Василенко Хрюша

AbstractDownload articleDownload article

Vasilenko, senses, smell, touch, gender, sex, femininity, motherhood, Wasilenko, zmysły, zapach, dotyk, gender, płeć, kobiecość, macierzyństwo

Ольфакционный код прочтения чувственных состояний в Письмовнике Михаила Шишкина

AbstractDownload articleDownload article

olfaction, sense of smell, symbolism and types of scents, code of reading, senses, intentions, olfakcja, sygnały zapachowe, symbolika i typologia zapachów, interpretacja

Problematyka zmysłów i zmysłowości w prozie Mykoły Chwylowego

AbstractDownload articleDownload article

senses, sensuality, body aspects, woman, smell, smell plant, сенсорність, чуттєвість, тілесність, жінка, запах, рослинний запах

W poszukiwaniu straconego czasu. Smaki i zapachy dzieciństwa według Pavao Pavličicia

AbstractDownload articleDownload article

Pavao Pavličić, Kruh imast, memory, smells, tastes, Pavao Pavličić, Kruh imast, memorija, mirisi, ukusi

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout