Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Соціальне (пільгове) кредитування як вид соціального захисту громадян в Україні

AbstractDownload articleDownload article

social protection, social credit, social privilege, social needs, state lax crediting, opieka społeczna, kredyt socjalny, ulga społeczna, potrzeby społeczne, państwowe kredytowanie ulgowe

Instytucja przymusowego leczenia jednostki w aspekcie przepisów prawnych i teorii psychologicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.22.8

AbstractDownload articleDownload article

forced treatment law, mental disorder, addiction, suicide, social protection, penal law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout