Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Problemy Weberowskich nauk społecznych w ujęciu Leo Straussa

AbstractDownload articleDownload article

social science, Max Weber, Leo Strauss, nauki społeczne, Max Weber, Leo Strauss

Rola nauk społecznych w projektach programów i reform społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.5

AbstractDownload articleDownload article

social sciences, the rights of social sciences, social policy, reform, nauki społeczne, polityka społeczna, prawa nauk społecznych, reforma

Wileński okres w życiu Iwo Jaworskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.9

AbstractDownload articleDownload article

Chair of History of Law in Western Europe, Stefan Batory University, Faculty of Law and Social Sciences, Vilnius, Lehrstuhl für Geschichte des Rechts in Westeuropa, Stefan-Batory-Universität, Fakultät für Recht und Sozialwissenschaften

Autentyczność i teatralność. Andrzeja Falkiewicza koncepcja człowieka teatralnego w kontekście krytyki radykalizmu Helmutha Plessnera

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.2.5

AbstractDownload articleDownload article

social science, authenticity, theatricality, ceremonial, homo theatralis

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout