Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Uwarunkowania rozwoju polityki społecznej II Rzeczypospolitej Polskiej w  świetle ustawodawstwa międzynarodowego i konstytucji marcowej

AbstractDownload articleDownload article

social policy, social services, International Labour Organization, the March Constitution of Poland, Treaty of Versailles

Prawo do ochrony socjalnej w przypadku bezrobocia. Ukraińskie i międzynarodowe doświadczenia

AbstractDownload articleDownload article

ubezpieczenie społeczne, usługi socjalne, bezpieczeństwo materialne, zatrudnienie, gwarancje zatrudnienia, social insurance, social services, material security, employment, employment guarantees

Idea „otwartej administracji publicznej”. Sfera oczekiwań i odczuć

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.327.2

AbstractDownload articleDownload article

open public administration, public sector, civil sector, social services, otwarta administracja publiczna, sektor publiczny, sektor obywatelski, usługi społeczne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout