Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Przegląd doświadczeń europejskich i światowych w procesie pomiaru efektywności wykorzystania zasobów publicznego szkolnictwa wyższego

AbstractDownload articleDownload article

public higher education, public resources, education finance, efficiency, DEA method

Crisis of the system of own resources of the European Union and proposals for the future

AbstractDownload articleDownload article

financial autonomy of the EU, financial instruments of the EU, own resources system, reform of the budget, traditional own resources – TOR-, VAT resource, GNI resource, taxation principles, candidate for future own resource, problem of election of candidate, numeric valuation, modulated VAT, energy taxation, tax on the climate change, EU corporation income tax

Variable Pb sources found in garden soils in Szklary Górne and Szklary Dolne (Lower Silesia)

AbstractDownload articleDownload article

garden soils, Pb isotopes, anthropogenic Pb sources, Lower Silesia

Use of sources in newspaper coverage of the 2009 Bulgarian parliamentary election

AbstractDownload articleDownload article

sources, Bulgarian press, election news, political communication

Pakistan media: Unnamed sources reveal political crises and law and order problems

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.9.2(17).5

AbstractDownload articleDownload article

unnamed sources, Pakistan media, politics, politicians, army, themes

Persuasives Handeln: objektbezogen, multimodal, massenmedial. Gebrauch der „Taferln“ in österreichischen TV-Wahldebatten

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.35.3

AbstractDownload articleDownload article

multimodality, material means of persuasion, communicative resources, pointing, placing, media linguistics, Austrian political discourse, mass media

The utilization of journalistic sources in the national press: Communicating the transition from economic crisis to sustainable growth

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).7

AbstractDownload articleDownload article

press, journalistic sources, sustainable growth, Cyprus

Stare przestrzenie informacji. Co tracimy na niewłaściwej automatyzacji pochodnych źródeł informacji?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.15

AbstractDownload articleDownload article

informational publications, derivative sources of information, automatisation of bibliography, automatisation of dictionaries, automatisation of encyclopaedias

Dyrektywa jako podstawa prawna decyzji administracyjnej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.4

AbstractDownload articleDownload article

administrative decision, legal base, directive, implementation of European Union’s directive, legal sources

Projekty biblioteczne uczelni publicznych finansowane ze środków krajowych i europejskich znajdujących się w dyspozycji instytucji szczebla krajowego i regionalnego w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.10

AbstractDownload articleDownload article

external financing sources of the library projects, national funds for the development of libraries, European funds for the development of libraries, pro-development activities of libraries

Precedensowy charakter uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.3

AbstractDownload articleDownload article

prawo precedensowe, działanie precedensów, źródła prawa, precedensy, orzecznictwo sądowe, zamknięty katalog źródeł prawa, wykładnia prawa, współczesne przemiany w stosowaniu prawa, prawotwórcza rola sądów administracyjnych, prawo sędziowskie, uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego, precedent law, action precedents, source of law, precedents, jurisprudence, closed catalog of law sources, interpretation of the law, modern transformations in the use of law, law making rol e of administrative courts, court law, judge law, resolutions of the Supreme Administrative Court

Z problematyki nazewnictwa grzybów wielkoowocnikowych w języku ukraińskim i polskim — przegląd źródeł

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.15

AbstractDownload articleDownload article

the Ukrainian language, mycological vocabulary, comparative linguistics, overview of sources, research overview, українська і польська мови, мікологічна лексика, зіставне мовознавство, фольклор, художні тексти, науково-популярні роботи

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout