Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Se raconter dans une langue qui est presque la sienne

AbstractDownload articleDownload article

French speaking literatures, world-literature, bilingual authors, Other, exil, autobiography, Vénus Khoury-Ghata, Blanche Molfessis

O potrzebie sięgnięcia do tradycji polonistycznej w zakresie kształcenia językowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).3

AbstractDownload articleDownload article

language development, scientific knowledge of language, exercises in speaking and writing

Linguistik und Rhetorik. Berührungspunkte

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1169.35.2

AbstractDownload articleDownload article

rhetoric, linguistics, language, speaking, speech, structuralism, The Ordering Principle

Język domostwem bycia — o funkcjonalnym nauczaniu polszczyzny w podręcznikach dla nauczycieli Tadeusza Czapczyńskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.16(26).2

AbstractDownload articleDownload article

Czapczyński, school language teaching, speaking exercises, stylistic exercises

O niektórych formach i metodach kształcenia sprawności językowej w ramach ćwiczeń w mówieniu w projekcie Tadeusza Czapczyńskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.17(27).2

AbstractDownload articleDownload article

Tadeusz Czapczyński, didactics of language, forms of speaking exercises, methods of learning language skills

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout