Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Mechanizm podzielonej płatności podatku VAT w Polsce na przykładzie charakterystyki prawnoporównawczej w Rumunii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.28.17

AbstractDownload articleDownload article

mechanizm podzielonej płatności, podatek VAT, podatek od wartości dodanej, rachunek bankowy, split payment mechanism, VAT, value added tax, bank account

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout