Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Konstrukcja stanu wyższej konieczności w projekcie polskiego kodeksu karnego z 1932 roku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.321.11

AbstractDownload articleDownload article

Codification Commission, draft, Criminal Code, state of necessity, Juliusz Makarewicz, Kodifikationskommission, Entwurf, Strafgesetzbuch, Notstand

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout