Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12345678 > >>

Past, present and future of Public Service Broadcasting in Germany

AbstractDownload articleDownload article

license fee, three step test, broadcasting council, administrative council, state interference

Russian TV market: Between state supervision, commercial logic and simulacrum of public service

AbstractDownload articleDownload article

state television, broadcasting, power, state and social control, state ownership, state regulation, homogenization of TV content

Remarques sur les portraits de femmes esquissés par les journalistes du Monde ou Vénus au miroir révisitée

AbstractDownload articleDownload article

author of the statement (speaker), quotes, press reporter, speaker's portraits, quoted speaker, reported speech, prosopograhy, reporter's comment, character's words, voice portrait

William Bruce a autorstwo „A relation of State of Polonia [...] Anno 1598”

AbstractDownload articleDownload article

William Bruce, A Relation of State of Polonia, 1598

Kryzys gospodarczy 2007–2010 w debacie ekonomistów

AbstractDownload articleDownload article

Keynesian economists versus Neoclassical economists, causes of economic crisis, economics in crisis time, remedies for crisis, the role of the State in the modern economy, the future of Capitalism

Sen w koncepcji artystycznej utworów Antona Czechowa

AbstractDownload articleDownload article

Anton Chekhov, dream, oneiric motifs, psycho-physical state of human

Noc, sen i bezsenność w powieści Borysa Pasternaka Doktor Żywago

AbstractDownload articleDownload article

Pasternak, sleep, ordinary physiological state, psychological functions, insomnia, abnormal phenomenon

Sukcesja państw a ciągłość de iure traktatów na podstawie Konwencji wiedeńskiej o sukcesji państw w odniesieniu do traktatów

AbstractDownload articleDownload article

state succession, law of treaties, territorial treaties, human rights instruments, arms control agreements state succession, law of treaties, territorial treaties, human rights instruments, arms control agreements

Solidarność i dobro wspólne — kilka uwag w kontekście rozważań o metodach rozwiązywania sporów międzypaństwowych na przykładzie Unii Europejskiej

AbstractDownload articleDownload article

solidarity, common good, agreement, EU integration, disputes between states

Przejęcie i likwidacja katolickiej organizacji Caritas w województwie wrocławskim w 1950 roku

AbstractDownload articleDownload article

church’s charitable activity, state supervision over the church, forced management, compulsory liquidation, nationalization

Uwagi w sprawie uzyskiwania opinii o stanie zdrowia psychicznego sprawców przestępstw w toku postępowania karnego

AbstractDownload articleDownload article

giving opinions, court experts — psychiatrists, state of mental health, insanity

Rozwój koncepcji przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie rozwiązań amerykańskich

AbstractDownload articleDownload article

szkolnictwo wyższe, przedsiębiorczość akademicka, Stany Zjednoczone, uniwersytet, polityka publiczna, higher education, academic entrepreneurship, United States, university, public policy

Go to page: 12345678 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout