Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Journals:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Funkcje mediów lokalnych w teorii i praktyce

AbstractDownload articleDownload article

local media, statistics, definition, functions

Zasoby informacyjne Biblioteki Narodowej jako źródła do badań rynku książki elektronicznej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.60.13

AbstractDownload articleDownload article

electronic books, e-books, audiobooks, statistics of publishing, current national bibliography, legal deposit

Selected issues of penalisation in penal economic law. Remarks on the crimes against economic circulation (Chapter XXXVI of Criminal Code)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.42.7

AbstractDownload articleDownload article

penal economic law, economic crimes, crimes against economic circulation, statistics of crimes against economic circulation

Cramér type large deviations for trimmed L-statistics

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0208-4147.37.1.4

AbstractDownload articleDownload article

Trimmed L-statistics, central limit theorem, large deviations, moderate deviations

Z problemów urzędowej rejestracji druków w II Rzeczypospolitej: egzemplarz obowiązkowy, bibliografia narodowa, statystyka wydawnicza

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0080-3626.61.9

AbstractDownload articleDownload article

„Biuletyn Bibliograficzny” (1920–1921), „Przewodnik Bibliograficzny” (1878–1933), „Urzędowy Wykaz Druków” (1928–1939), statystyka wydawnicza — Polska (1919–1939), urzędowa rejestracja druków — Polska (1919–1939), bieżąca bibliografia narodowa — Polska (1919–1939), Biuletyn Bibliograficzny (1920–1921), Przewodnik Bibliograficzny (1878– 1933), Urzędowy Wykaz Druków (1928–1939), publishing statistics — Poland (1919–1939), official records of printed books — Polska (1919-1939), current national bibliography — Poland (1919– 1939)

Mit elitarności w turystyce kwalifikowanej. Przykład Tatrzańskiego Parku Narodowego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4107.11.21

AbstractDownload articleDownload article

Tatra National Park, adventure tousism, statistics, culture

Statystyka pojęć z kręgu znaczeniowego wojny w edukacyjnych materiałach pomocniczych dla maturzystów

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.7

AbstractDownload articleDownload article

war, history, language, statistics of ideas, handbooks for high school students, wojna, historia, język, statystyka pojęć, publikacje dla maturzystów

Continuity of scale parameter estimators with respect to stochastic orders

AbstractDownload articleDownload article

Life distributions, partial orders, order statistics, probability metrics, robustness

Asymptotic behaviour of linear rank statistics for the two-sample problem

AbstractDownload articleDownload article

Two-sample problem, linear rank statistics, Hungarian construction, moderate deviations, local alternatives, asymptotic distribution, asymptotic normality

Asymptotics of Monte Carlo maximum likelihood estimators

AbstractDownload articleDownload article

Asymptotic statistics, empirical process, importance sampling, maximum likelihood estimation, Monte Carlo method

Sharp bounds for the bias of trimmed means of progressively censored order statistics

AbstractDownload articleDownload article

Trimmed mean, progressive censoring, generalized order statistics, sharp bounds, bias

A limit process for a sequence of partial sums of residuals of a simple regression on order statistics with Markovmodulated noise

AbstractDownload articleDownload article

Simple regression model, order statistics, Markov-modulated noise, regression residuals, empirical bridge

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout