Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Perswazyjność pierwszych polskich tekstów politycznych na przykładzie wypowiedzi posłów sejmu 1548 roku na temat ożenku króla

AbstractDownload articleDownload article

parliamentary address, persuasion, rhetorics, language style, pragmatic stylistics, mowa sejmowa, perswazja, retoryka, styl językowy, stylistyka pragmatyczna

Styl reklamowy w perspektywie trzech paradygmatów współczesnej stylistyki

AbstractDownload articleDownload article

language style, language of advertising, media communication, styl językowy, język reklamy, komunikacja medialna

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout