Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

La figure du traducteur dans les recherches traductologiques. Exploration

AbstractDownload articleDownload article

translator, translation, the trace of the translator, correspondence, subjectivity, Cultural Turn in Translation Studies

La fable documentaire : Zola et l’Histoire

AbstractDownload articleDownload article

Emile Zola, novel, history, document, subjectivity, truth, verisimilitude, knowledge

Podmiot w poszukiwaniu harmonii z sobą i światem — stosunki społeczne w czasach chaosu

AbstractDownload articleDownload article

subjectivity, chaos, saturated self, balance, harmonious development, chaos, podmiotowość, społeczne nasycenie, równowaga, harmonijny rozwój

MALARZ W ARTYSTYCZNYCH ZMAGANIACH Z TRADYCJĄ. Harolda Blooma koncepcja lęku przed wpływem

AbstractDownload articleDownload article

Harold Bloom, tradycja, prekursor, wpływ, podmiotowość, inspiracja, ekspresjonizm, Harold Bloom, tradition, precursor, influence, subjectivity, inspiration, expressionism

„Nie tańczysz sama przed lustrem. Oni na ciebie patrzą!”. Taniec brzucha jako afektywna strategia uczestnictwa w kulturze w filmie „Czerwony jedwab”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.20.12

AbstractDownload articleDownload article

belly dance in the film, affective participation in culture, subjectivity, power of gaze

Kobieta jest nomadą, kobieta jest artystką. Spojrzenie na Panny młode w podróży Pippy Bacca i Silvii Moro w feministycznym ujęciu Rosi Braidotti

AbstractDownload articleDownload article

female subjectivity, art as relations, nomadism, hospitality

A woman is a nomade, a woman is an artist. Alook at the brides on tour by Pippa Bacca and Silvia Moro in the feminist view of rosi braidotti

AbstractDownload articleDownload article

female subjectivity, art as relations, nomadism, hospitality

Neokantysta w laboratorium psychologicznym — Richarda Hönigswalda poszukiwanie zasad bytu psychicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1895-8001.14.3.8

AbstractDownload articleDownload article

Neo-Kantianism, objectivity, psychology of thinking, mental being, theory of subjectivity

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout