Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Spotkanie kultur — spotkanie gestów. O rozumieniu wybranych brytyjskich gestów emblematycznych przez Polaków uczących się języka angielskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.26

AbstractDownload articleDownload article

British emblematic gestures, decoding British emblems by Poles, nonverbal communication in glottodidactics, Polish-British nonverbal communication, successful intercultural communication, Poles learning English

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout