Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Синестезия в пространстве художественного творчества (Александр Скрябин и Владимир Набоков)

AbstractDownload articleDownload article

synesthesia, Alexander Scriabin, Vladimir Nabokov, the world of creation, strategy, lumiere, memory, sense, synestezja, Aleksandr Skriabin, Władimir Nabokow, świat artystyczny, strategia, światło i muzyka, pamięć, wrażeniowość

Чувственное восприятие мира в романах И.С. Тургенева Рудин и Дворянское гнездо

AbstractDownload articleDownload article

I.S. Turgenev, Rudin, Home of the Gentry, art world, synesthesia, Turgieniew, Rudin, Szlacheckie gniazdo, świat przedstawiony, synestezja

Синестетична інтенція словесного образу

AbstractDownload articleDownload article

synesthesia, intention, verbal image, etymology, synestezja, intencja, słowny obraz, etymologia

Kiedy wspomnienia stają się formą. Jedzenie jako medium w praktykach site specific

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.2.7

AbstractDownload articleDownload article

food, taste, memory, performance, synesthesia, jedzenie, smak, pamięć, performance, synestezja

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout