Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Rozwój koncepcji przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie rozwiązań amerykańskich

AbstractDownload articleDownload article

szkolnictwo wyższe, przedsiębiorczość akademicka, Stany Zjednoczone, uniwersytet, polityka publiczna, higher education, academic entrepreneurship, United States, university, public policy

Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.3

AbstractDownload articleDownload article

higher education, education financing, paid studies, tuition free studies, szkolnictwo wyższe, finansowanie edukacji, studia odpłatne, studia nieodpłatne

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout