Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Szkolnictwo zawodowe w okresie stalinowskim: „produkcja kadr” czy instytucja awansu społecznego?

AbstractDownload articleDownload article

szkolnictwo zawodowe, stalinizm, awans społeczny

Rozwój koncepcji przedsiębiorczości akademickiej na przykładzie rozwiązań amerykańskich

AbstractDownload articleDownload article

szkolnictwo wyższe, przedsiębiorczość akademicka, Stany Zjednoczone, uniwersytet, polityka publiczna, higher education, academic entrepreneurship, United States, university, public policy

Polityka wobec finansowania edukacji wyższej w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.20.3

AbstractDownload articleDownload article

higher education, education financing, paid studies, tuition free studies, szkolnictwo wyższe, finansowanie edukacji, studia odpłatne, studia nieodpłatne

Polityka językowa Polski i Czechosłowacji wobec mniejszości ukraińskiej w okresie międzywojennym (na przykładzie szkolnictwa Galicji i Zakarpacia)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1643-0328.23.10

AbstractDownload articleDownload article

the Second Republic of Poland, the Czechoslovakia, national minority, language policy, schooling, II Rzeczpospolita, Czechosłowacja, mniejszości narodowe, polityka językowa, szkolnictwo

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout