Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 1234 > >>

Crisis of the system of own resources of the European Union and proposals for the future

AbstractDownload articleDownload article

financial autonomy of the EU, financial instruments of the EU, own resources system, reform of the budget, traditional own resources – TOR-, VAT resource, GNI resource, taxation principles, candidate for future own resource, problem of election of candidate, numeric valuation, modulated VAT, energy taxation, tax on the climate change, EU corporation income tax

Wpływ opodatkowania na przepływy BIZ między krajami UE

AbstractDownload articleDownload article

capital income taxation, tax rate effects, FDI, EU

Deutsche Approximatoren und ihre Wiedergabe im Polnischen

AbstractDownload articleDownload article

approximating particles, focus-sensitive operators, syntax, semantics

Istota odstąpienia od wymierzenia kary za wykroczenia skarbowe

AbstractDownload articleDownload article

essence of a waiver of penalty, tax offence, waiver of penalty, rationale behind and variants of a waiver, waiver in practice

Określenia nieostre i klauzule generalne jako wyraz elastyczności prawa podatkowego — zarys problematyki

AbstractDownload articleDownload article

blurred definitions, general clauses, tax

Zabezpieczenie należności podatkowych hipoteką przymusową

AbstractDownload articleDownload article

compulsory mortgage, security, taxes, tax law, tax procedure, mortgage foreclosure, hipoteka przymusowa, zabezpieczenie, podatki, prawo podatkowe, postępowanie podatkowe, egzekucja z nieruchomości

Zakres przedmiotowy ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym

AbstractDownload articleDownload article

law, tax, agricultural tax, investment relief, subjective scope of investment relief in the agricultural tax

Zmiana opodatkowania obrotu suszem tytoniowym akcyzą próbą ograniczenia szarej strefy w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

excise tax, trade in dry tobacco, grey area, customs services, podatek akcyzowy, obrót suszem tytoniowym, szara strefa, służby celne

Interwencja binarna jako przykład państwowego etatyzmu w gospodarce

AbstractDownload articleDownload article

Rothbard, praxeology, utility, taxation, statism, welfare state

Różnice kursowe w  podatkach dochodowych w  działalności przedsiębiorców

AbstractDownload articleDownload article

income taxes, exchange-rate differences, tax expense, tax revenue, foreign currency

Symetryczność prawa do podatków

AbstractDownload articleDownload article

symmetry of human right to taxes, spatial symmetry of human right to taxes, temporal symmetry of human right to taxes, right to claims, tax duty

Elastyczność regulacji zobowiązania podatkowego a umowy cywilnoprawne

AbstractDownload articleDownload article

tax liability, civil commitment, flexibility, regulation, economic turnover tax law

Go to page: 1234 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout