Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

AbstractDownload articleDownload article

education, socialization, system, systems theory, autopoiesis, Niklas Luhmann, technology of education

Rozwój rynku usług outsourcingowych w państwach Europy Wschodniej

AbstractDownload articleDownload article

market structure, firm, outsourcing, information technology, international business

The role of human capital in the EU in the face of the development of the information society

AbstractDownload articleDownload article

information society, information and communications technology, human capital, knowledge-based economy, społeczeństwo informacyjne, technologie informacyjne i komunikacyjne, kapitał ludzki, gospodarka oparta na wiedzy

Design thinking jako element rozwoju innowacji społecznych

AbstractDownload articleDownload article

social innovation, design thinking, economy development, technology, creativity

The financial instrument of the Innovation Union — Horizon 2020

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2450-274X.2.2

AbstractDownload articleDownload article

Innovation Union, Horizon 2020, financial instrument, global competitiveness, research and innovation, technology development, cost-effectiveness, Unia Innowacyjna, Horyzont 2020, instrument finansowy, konkurencyjność globalna, badania naukowe i innowacje, rozwój technologiczny, koszty-efektywność

Zmiany w systemie dokumentacji publikacji Politechniki Wrocławskiej na potrzeby Modułu Sprawozdawczego PBN

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.35.2

AbstractDownload articleDownload article

scientific output of Wroclaw University of Science and Technology, DONA database, POL-on, Polish Scholarly Bibliography

Pionierskość i aktualność przemyśleń Friedricha Georga Jüngera z „Perfekcji techniki”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7249.39.1.5

AbstractDownload articleDownload article

Friedrich Georg Jünger, perfection of technology, technology, creative idleness, slow life, revolutionary conservatism

Through the Eyes of Early Childhood Students: Television, Tablet Computers, Internet and Smartphones

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.11.1(20).4

AbstractDownload articleDownload article

Children, digital technology, digital media, media, media literacy, preschool

Aplikacje mobilne typu fit — planowanie posiłków i dieta pod kontrolą technologii

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.24.3.5

AbstractDownload articleDownload article

mobile applications, diet, calorie calculator, product composition, technology

Rola biblioteki w dokumentowaniu dorobku naukowego pracowników Politechniki Lubelskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2300-7729.37.6

AbstractDownload articleDownload article

bibliography, scholarship, bibliographic database, bibliometric database, parametrization, Lublin University of Technology

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout