Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Lingua Tertii Imperii und Autobiographie: Victor Klemperers Tagebücher der NS-Zeit als Epitext

AbstractDownload articleDownload article

Victor Klemperer, Tagebuch, Nationalsozialismus, Zeugnis, diary, National-Socialism, testimony

Wobec majestatu śmierci. Uwagi na marginesie lektury wspomnień Jefrosinii Kiersnowskiej 'Ile wart jest człowiek'

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.167.33

AbstractDownload articleDownload article

E. Kersnovskaya, testimony, death, Gulag, trauma, E. Керсновская, свидетельство, смерть, Гулаг, травма

Wyłączenie od zeznawania i prawo odmowy zeznań w rzymskim procesie karnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.325.2

AbstractDownload articleDownload article

testimony of witnesses, right to refuse to testify, taking of evidence in criminal cases, testimonium, testes excepti, testes interdicti, Zeugenaussagen, das Recht auf Verweigerung der Aussage, Beweisaufnahme in Strafsachen

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout