Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Der plurizentrische Ansatz und das DACH-Prinzip in polnischen DaF-Lehrwerken

AbstractDownload articleDownload article

Plurizentrizität, plurizentrischer Ansatz, DACH-Prinzip, DACH-Konzept, Lehrwerkanalys, pluricentricity, pluricentric approach, a principle of DACH, a concept of DACH, analysis of textbooke

„Rozterki” Jana Kochanowskiego i pewność siebie polonistów

AbstractDownload articleDownload article

methodology of teaching Polish language and literature, reading comprehension, textbook, historical semantics

Program kulturowy, kształcenie skorelowane i  inne koncepcje nauczania języka i  kultury polskiej

AbstractDownload articleDownload article

second language acquisition, Polish as a foreign language, cultural curriculum, textbook

Český jazyk a základní kurikulární dokument — RVP ZV (Ramowy program edukacyjny dla kształcenia podstawowego)

AbstractDownload articleDownload article

curriculum, teaching, textbooks, Czech language and literature

Czy podręczniki ekonomii muszą być tak bardzo podobne do siebie? (Logika ekonomii Marka Skousena)

Download articleDownload article

edukacja, nauczanie ekonomii, podręczniki, mikroekonomia, makroekonomia, education, economics teaching, textbooks, microeconomics, macroeconomics

Veau — veux, bac — bague et elle a peur du feu : quelques réflexions sur la nature et l’utilisation des corpus dans les activités de phonétique proposées par les méthodes de fle actuelles pour adultes et grands adolescents

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665/63.13

AbstractDownload articleDownload article

phonetics, pronunciation, French as a foreign language, textbooks, phonetic activities

O fałszywej świadomości językowej i językoznawczej w podręcznikach do języka polskiego z początku XXI wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.14(24).4

AbstractDownload articleDownload article

false language awareness, false linguistic awareness, teaching Polish, textbooks

Pierwsze napisane po polsku teksty poświęcone matematyce a współczesne piśmiennictwo dydaktyczne. Strategie komunikacyjne w dyskursie edukacyjnym

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.10

AbstractDownload articleDownload article

discourse, text and types of speech, educational textbook

Didaktická gramatika jako zdroj poznání a inspirace

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.165.12

AbstractDownload articleDownload article

Czech as a foreign language, didactic grammar, grammar, linguodidactics, textbook, чешский язык как иностранный, дидактическая грамматика, грамматика, лингводидактика, учебник

Vrouwenbeelden en genderrepresentatie in een leergangen Nederlands voor anderstaligen

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/8060-0716.27.7

AbstractDownload articleDownload article

diversity, gender, images of females, representation, textbooks

Obraz wojny w dawnym dyskursie dydaktycznym (na przykładzie rozmówek do nauki języka polskiego jako obcego Nicolausa Volckmara)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.8.9

AbstractDownload articleDownload article

old textbooks for learning languages, military vocabulary, history of teaching Polish as a foreign language, didactic discourse, linguistic image of the world, dawne podręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz światapodręczniki do nauki języków, słownictwo wojskowe, dzieje nauczania języka polskiego jako obcego, dyskurs dydaktyczny, językowy obraz świata

(D)ACHL-Bilder. Zum Bildmaterial in polnischen DaF-Lehrwerken für das Gymnasium

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0435-5865.143.31

AbstractDownload articleDownload article

image, visual material, a principle of DACH, analysis of textbook, Bild, visuelles Material, DACH-Prinzip, Lehrwerkanalyse

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout