Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wpływ zmian społecznych i kulturowych na etykietę językową początków doby nowopolskiej

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.26.9

AbstractDownload articleDownload article

language etiquette, modern Poland age, history of the Polish language

Uczniowskie zabawy nazwami dźwięków w polskim języku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1642-5782.15(25).2

AbstractDownload articleDownload article

teaching of the Polish language, onomatopoeic words, puns, tongue twisters, homonyms, rhymes, games

Współczesny rozwój etnolektu śląskiego na tle językowych procesów emancypacyjnych w Europie

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.171.9

AbstractDownload articleDownload article

standardisation, language policy, Silesian ethnolect, the Polish language, regional language, standardizacija, jezična politika, šleski jezični varijetet, poljski jezik, regionalni jezik

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout