Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Zasada równego dostępu do środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego dla wykonawców zadań publicznych

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

local government units, public services, public finance law, the principle of equality before the law, the court

Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

object, objective side, intervention in the court activity, przedmiot, strona przedmiotowa, wywieranie wpływu na czynności sądowe

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016  r., II OSK 2762/14

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

administrative procedure, inactivity of the administration, complaint to the court

Konsumenci versus przedsiębiorcy w kontekście opłaty za obsługę posprzedażną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.9

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

pytanie prejudycjalne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rzecznik Generalny/Adwokat Generalny, Maciej Szpunar, obsługa posprzedażna, dyrektywa 2011/83, konsument, przedsiębiorca, taryfa podstawowa, połączenie, cel, orzeczenie, prawo, państwo, preliminary question, the Court of Justice of the European Union, Advocate General, Maciej Szpunar, after-sales-service, directive 2011/83, customer, entrepreneur, the basic rate, call, purpose, judgment, law, state

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy