Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Zasada równego dostępu do środków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego dla wykonawców zadań publicznych

AbstractDownload articleDownload article

local government units, public services, public finance law, the principle of equality before the law, the court

Об’єктивні ознаки втручання в діяльність судових органів за законодавством Республіки Польща

AbstractDownload articleDownload article

object, objective side, intervention in the court activity, przedmiot, strona przedmiotowa, wywieranie wpływu na czynności sądowe

Glosa do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 lipca 2016 r., II OSK 2762/14

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.322.9

AbstractDownload articleDownload article

administrative procedure, inactivity of the administration, complaint to the court

Konsumenci versus przedsiębiorcy w kontekście opłaty za obsługę posprzedażną

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.9

AbstractDownload articleDownload article

pytanie prejudycjalne, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Rzecznik Generalny/Adwokat Generalny, Maciej Szpunar, obsługa posprzedażna, dyrektywa 2011/83, konsument, przedsiębiorca, taryfa podstawowa, połączenie, cel, orzeczenie, prawo, państwo, preliminary question, the Court of Justice of the European Union, Advocate General, Maciej Szpunar, after-sales-service, directive 2011/83, customer, entrepreneur, the basic rate, call, purpose, judgment, law, state

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout