Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Od emblematycznej alegorii do symbolicznej hypotypozy — z przemian obrazowania śmierci w liryce czeskiej końca XIX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.22

AbstractDownload articleDownload article

modernism, the motif of death, decadence, impressionism, symbolism, modernismus, motiv smrti, dekadence, impresionismus, symbolismus

Мотив смрти у романима српске модерне: Дошљаци Милутина Ускоковића

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.39

AbstractDownload articleDownload article

the motif of death, focalization, modern, Newcomers, Milutin Uskoković, мотив смерти, фокализация, модернизм, Пришельцы, Милутин Ускокович

Obrada motiva smrti u nastavi književnosti

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.168.52

AbstractDownload articleDownload article

the motif of death, affection, empathy, the methodology of teaching literature, мотив смерти, аффект, эмпатия, методика преподавания литературы

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout