Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Pojęcie tyranii w myśli średniowiecza

AbstractDownload articleDownload article

tyranny, monarchy, power, supremacy, right of resistance, medieval legal thought

Соотношение чувство–мысль в образах исторического прошлого (на материале русской прозы второй половины XVIII века)

AbstractDownload articleDownload article

genres of 18th-century prose, reconstruction of history, mythologization, combination of feelings and thoughts in a historical image, gatunki prozy XVIII w., rekonstrukcja historii, mitologii, kombinacja uczuć i myśli w czasie historycznym

Поэтика и семантика чувств: Абай и Чеслав Милош

AbstractDownload articleDownload article

senses, time and space, confession, feelings, images, thoughts, the author’s assessment, відчуття, час і простір, сповідальність, образи-переживання, образи-думки, авторська оцінка

Myśl i  myślenie jako strumień / potok

AbstractDownload articleDownload article

cognitive linguistics, metaphor, thought

Katolicka myśl społeczno-polityczna we Włoszech do roku 1919

AbstractDownload articleDownload article

political thought, social-political Catholicism, Christian democracy, history of Italy, myśl polityczna, katolicyzm społeczno-polityczny, chrześcijańska demokracja, historia Włoch

Komunizm w poglądach Antoniego Kwiatkowskiego (1920–1939)

AbstractDownload articleDownload article

thought, politics, communism, propaganda, psychosphere

Wolność w myśli Augustyna Wróblewskiego

AbstractDownload articleDownload article

anarchism, issue of freedom, anarchist society, Polish political thought, anarchizm, pojęcie wolności, społeczeństwo anarchistyczne, polska myśl polityczna

„Kwestia ukraińska” w myśli politycznej Mariana Ursyna Zdziechowskiego (1918–1939)

AbstractDownload articleDownload article

Ukrainians, Poland, political thought, neighbourhood

Istota i przyszłość totalizmu w spojrzeniu polskich przedstawicieli nauk społecznych (1918–1939)

AbstractDownload articleDownload article

Polish political thought, Sovietology, totalitarianism, Soviet Russia

Carl Schmitt w polskich interpretacjach prawniczych (1928–2008)

AbstractDownload articleDownload article

Carl Schmitt, legal science, reception, Poland, interpretations, legal thought

Współczesny nacjonalizm w Europie — próba charakterystyki wybranych aspektów

AbstractDownload articleDownload article

nationalism, political thought, extremism, populism, neotribalism, space of flow, nacjonalizm, myśl polityczna, ekstremizm, populizm, neotrybalizm, przestrzeń przepływów

Ewolucja myśli polityczno-państwowej Józefa Piłsudskiego oraz jej wpływ na myśl społeczną i dokonania Drugiej Rzeczypospolitej

AbstractDownload articleDownload article

Józef Piłsudski, political thought of the Second Polish Republic, parliamentary democracy, authoritarianism, legal system of the Second Polish Republic

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout