Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Посттоталітарний дискурс: риторика, мовне втілення, пресупозиції (на матеріалі української преси кінця 90-х років XX століття–початку XXI століття)

AbstractDownload articleDownload article

inertial discourse, post-totalitarian discourse, presupposition, description, expressive, инерционный дискурс, посттоталитарный дискурс, пресуппозиция, дескрипция, экспрессив

Prasa konspiracyjna w służbie kontrpropagandy — funkcje, cele, zjawiska językowe (na przykładzie gazet podziemnych 1939–1945)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2083-5345.10.3

AbstractDownload articleDownload article

wartime propaganda, counterpropaganda, language of political propaganda of the Second World War, anti-totalitarian discourse, propaganda wojenna, kontrpropaganda, język propagandy politycznej okresu drugiej wojny światowej, dyskurs antytotalitarny

Propaganda as a weapon and a tool of totalitarian power: The image of the concept in the common discourse of the war and occupation years (1939–1945)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1232-9657.27.12

AbstractDownload articleDownload article

totalitarian discourse, war propaganda, common discourse of the war and occupation years (1939–1945)

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout