Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

„Wstrzymaj się chwilo! Ty jesteś tak piękną!” Motyw Fausta w literaturze rosyjskiej lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.163.15

AbstractDownload articleDownload article

the faustian motif, transcendence, ideology, youth, old age, Фауст, трансцендентность, идеология, молодость, старость

Litewka

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0860-6668.21.4.2

AbstractDownload articleDownload article

ontic state, object of mimetic representation, story, metaphor, quality, value, transcendence, human world, status ontyczny, przedmiot naśladowczego przedstawienia, opowieść, metafora, jakość, wartość, transcendencja, świat człowieka

L’islam dans les romans de Michel Houellebecq

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0557-2665.66.8

AbstractDownload articleDownload article

homonculus, Islam, materialism, transcendence, literature

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout