Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Go to page: 12 > >>

Global public goods, global regulation and development of transition economies – some remarks

AbstractDownload articleDownload article

global public goods, global regulation, global financial infrastructure, global climate change, transition economies.

Tranzicija i figuralno/tekstualno telo u vizuelnoj umetnosti i poeziji: Tanja Ostojić i Ažinova škola poezije i teorije

AbstractDownload articleDownload article

experimental poetry, globalism, performance art, text, body, transition

Recreating journalism after censorship. Generational shifts and professional ambiguities among journalists after changes in the political systems

AbstractDownload articleDownload article

press history, comparative approach, press freedom, censorship, Norway, Estonia, Soviet press system, transition

Comparing media systems in new democracies: East meets South meets West

AbstractDownload articleDownload article

new democracies, transition of media systems, Hallin & Mancini models, comparative political communication

Tranzycyjny kontekst współczesnej polityki kulturalnej Ukrainy

AbstractDownload article

transit, transitology, cultural police, транзит, транзитологія, культурна політика, транскультура

Wyboista droga ku demokracji i autorytaryzmowi w świecie pokomunistycznym

AbstractDownload articleDownload article

democracy, transition, consolidation, authoritarianism, hybryd regime, demokracja, tranzycja, konsolidacja, autorytaryzm

Repugnancy, Marginalism, Transitivity, and Population Ethics

AbstractDownload articleDownload article

Repugnant Conclusion, population ethics, axiom of transitivity, diminishing marginal utility

Transition from communism to democracy in Romanian advertising

AbstractDownload articleDownload article

democracy, communism, transition, advertising agency, consumer, localization

Economic features of monetary policy of countries in and their influence on unemployment rate of Ukraine

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.19.3

AbstractDownload articleDownload article

pieniężno-kredytowa polityka, bezrobocie, rynek pracy, kraje z gospodarką przejściową, instrument rynku pieniężnego, monetary policy, unemployment, labor market, countries in transition, monetary instruments

Polish journalism: A profession (still) in transition?

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.1(18).3

AbstractDownload articleDownload article

journalists, Poland, professional roles, professional standards, students, transition, professional values

Old English Causative Alternation: The Transitivity of „openian” and „drỳgean”

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.55.9

AbstractDownload articleDownload article

causative alternation, detransitivization, causativization, Old English

Lost in Transitions: Childhood and Child Characters in Post-Yugoslav Playwriting

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2353-8546.2(7).2

AbstractDownload articleDownload article

childhood, (post-)transitional society, post-Yugoslav playwriting, transition, trauma, детство, (пост)переходное общество, пост-югославская драма, переход, травма

Go to page: 12 > >>
zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout