Wyszukiwanie

Słowa kluczowe: Tylko słowa kluczowe:

Periodyk:

Autor:

ISSN:

Wyniki wyszukiwania:

Artykuły:

Considérations sur les changements intervenus dans les gestions financières des municipalités durant le processus d’adhésion de la Turquie à l’Union Européenne

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

fiscal management (budget management), fiscal transparency, fiscal autonomy, decentralization

Users’ perception of media accountability

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

journalism quality, media accountability, transparency, media literacy, focus groups

Assessing potentials of journalists’ blogs as an instrument of media accountability in Estonia

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

journalism, weblogs, accountability, transparency, journalistic autonomy

Ukrainian journalists’ perceptions of unethical practices: Codes and everyday ethics

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

media practice in Ukraine, bribery, media transparency, public relations ethics, media in post-Soviet countries, codes of ethics in post-Soviet countries

Pro-active media accountability? — an Austrian perspective

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

transparency, media accountability, participation, Web 2.0, Austria

Economic foundations of morality: Questions of transparency and ethics in Russian journalism

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Russia, regional journalism, transparency, ethics, economic dependency, human dignity

Znaczenie Biuletynu Informacji Publicznej w zapewnieniu jawności działań administracji publicznej na przykładzie zamówień publicznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.25

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

Public Information Bulletin, public procurement, house-procurement, transparency, public administration

Obowiązek wdrożenia procedur antykorupcyjnych — uwagi na tle propozycji zawartych w projekcie ustawy o jawności życia publicznego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.6

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

anti-corruption procedures, transparency of public life, entrepreneurs, public sector entities, procedury antykorupcyjne, jawność życia publicznego, przedsiębiorcy, jednostki sektora publicznego

Europejskie wpływy na funkcjonowanie samorządu terytorialnego w Polsce

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.22

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

europeanisation of administrative law, local government, the right to good administration, transparency of activity, regional development, europeizacja prawa administracyjnego, samorząd terytorialny, prawo do dobrej administracji, jawność działania, rozwój regionalny

Is a Step through the Door a Way to Take a Doorstep? A Psycholinguistic Study on Polish Compound Words

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0301-7966.56.14

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

mental lexicon, compounds, semantic transparency, lexical decision, masked priming, native speakers, morphological processing

Transparentność finansów partii politycznych a utrata prawa do subwencji z budżetu państwa

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.115.3

AbstractPobierz artykułPobierz artykuł

political party, subsidies, transparency of finance, loss of subsidy, The National Election Commission

zamknij

Twoj koszyk (produkty: 0)

Brak produktów w koszyku

Twój koszyk Do kasy