Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Public relations and trust in contemporary global society: A Luhmannian perspective of the role of public relations in enhancing trust among social systems

AbstractDownload articleDownload article

public relations, organic theory of public relations, systems theory, Luhmann, trust, contemporary society, metastrategy

The Romanian media market: Juridical and economic aspects

AbstractDownload articleDownload article

media market, trustization, political influences, property, EU rules

Uwagi o statusie prawnym diagnosty laboratoryjnego

AbstractDownload articleDownload article

free profession, lab diagnostician, employee, employment relationship, profession of public trust, medicine and health service

Kilka uwag o problematyce kryminalizacji nadużycia zaufania w świetle współczesnej nauki zarządzania

AbstractDownload articleDownload article

management, trust, criminal law, economic criminal law, economic turnover, zarządzanie, zaufanie, prawo karne, prawo karne gospodarcze, obrót gospodarczy

Ability to spot and resist manipulated media news about international affairs: Does political knowledge provide it?

AbstractDownload articleDownload article

manipulated media information, framing, political knowledge, media trust, the Orange Revolution

Analiza treści normatywnej zasady prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) oraz zasady informowania (art. 9 k.p.a.)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1733-5779.20.1

AbstractDownload articleDownload article

zasada budzenia zaufania, zasada informowania, postępowanie administracyjne, zasady ogólne, gwarancje obywatelskie, the principle of waking trust, the principle of informing, administrative proceedings, general principles, citizens’ guarantees

In the spiral of mistrust: On the decline of public trust in Czech journalists

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/1899-5101.10.2(19).1

AbstractDownload articleDownload article

Czech journalists, mistrusting audiences, political orientation, trust

Nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0524-4544.323.18

AbstractDownload articleDownload article

liberal profession, profession of public trust, profession self-government, real estate evaluation, real estate appraiser

Rynek usług prawniczych w Polsce

AbstractDownload articleDownload article

юридичні послуги, регульований та нерегульований ринок юридич- них послуг, професії народної довіри, нотаріуси та професійні юрпредставники, ад- вокати, юрконсульти, патентні повірені, податкові консультанти, державні та закор- донні суб’єкти сфери юридичних послуг, економічна свобода, свобода договорів, свобода підприємництва, свобода сфери послуг, modern legal services market in Poland, legal services definition, regulated and non-regulated legal services market, professions of public trust, notaries and professional attorneys, advocates, legal advisers, patent attorneys, tax advisors, national and foreign legal services providers, economical freedom, freedom of contract, freedom of establishment, freedom to provide services

Niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej jako skutek przestępstwa bezszkodowej niegospodarności

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-5065.46.4

AbstractDownload articleDownload article

material damage, abuse of trust, non-damage mismanagement, Article 296 § 1a of Polish Penal Code

O symbiozie prawa antymonopolowego i demokracji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.114.38

AbstractDownload articleDownload article

antitrust law, democracy, positive correlations, prawo antymonopolowe, demokracja, pozytywne korelacje

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout