Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne a art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.8

AbstractDownload articleDownload article

employer, social insurance, contractor executing a public contract, pracodawca, pracownik, zleceniobiorca, uznanie za pracownika, wykonawcy wspólnie realizujący zamówienie publiczne, ubezpieczenie społeczne

Kontrowersje wokół wykonywania pracy na rzecz własnego pracodawcy w rozumieniu art. 8 ust. 2a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych a zgodność tego przepisu z Konstytucją RP

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1134.113.12

AbstractDownload articleDownload article

employer, social insurance, performing work for the benefi t of one’s own employer, pracodawca, ubezpieczenie społeczne, wykonywanie pracy na rzecz własnego pracodawcy * Opracowan

Prawo do ochrony socjalnej w przypadku bezrobocia. Ukraińskie i międzynarodowe doświadczenia

AbstractDownload articleDownload article

ubezpieczenie społeczne, usługi socjalne, bezpieczeństwo materialne, zatrudnienie, gwarancje zatrudnienia, social insurance, social services, material security, employment, employment guarantees

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout