Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Skandalista Jindřich Štyrský i świat jego zmysłów

AbstractDownload articleDownload article

archetypes, eroticism, the process of individuation, avant-garde, avant-garde art, archetypy, erotičnost, proces individuace, avantgarda, avantgardní umění

Modernizacja sztuki? Przyczyny trwałości dyskursu kolonialnego w postawach awangardowych krajów Europy Środkowo-Wschodniej doby komunizmu

AbstractDownload articleDownload article

art, modernism, communism, colonization, Central and Eastern Europe, umění, modernismus, komunismus, kolonialismus, střední a východní Evropa

Rozkosze czeskiej awangardy. O fuzjach literatury, sztuki i filozofii na przykładach z twórczości Jindřicha Štyrskiego, Toyen, Vítězslava Nezvalai Františka Drtikola

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0137-1150.164.3

AbstractDownload articleDownload article

the Czech avant-garde, art, literature, philosophy, eroticism, česká avantgarda, umění, literatura, filozofie, erotismus

Możliwości i perspektywy ekumenicznej posługi duchownych wobec chorych w warunkach hospitalizacji

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/2084-4093.23.4.10

AbstractDownload articleDownload article

ecumenism, ministry to the sick, anointing of the sick, hospital chaplain, medical services, canon law

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout