Search

Keywords: Only selected keywords:

Journal:

Author:

ISSN:

Search results:

Artykuły:

Kompendium nie tylko dla pasjonatów gier fabularnych (Recenzja: „Gry fabularne. Kultura — praktyki — konteksty”, red. Robert Dudziński, Anna Wróblewska, Stowarzyszenie Badaczy Popkultury i Edukacji Popkulturowej „Trickster”, Wrocław 2016, ss. 120)

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.22.24

Download articleDownload article

gry fabularne, system rozrywkowy, antropologia, uniwersum, nowelizacja gier, role-playing games, system of entertainment, anthropology, the Universe, novelization of games

Synteza kina superbohaterskiego

DOI: http://dx.doi.org/10.19195/0867-7441.24.25

Download articleDownload article

superbohater, film amerykański, komiks, uniwersum, superhero, American film, comics, universe

No i stało się. Szkic do manifestu gnostyka

AbstractDownload articleDownload article

nadwartościowa idea, intersubiektywny porządek wyobrażeniowy, sens, wiara, mit, ułuda, uniwersum, życie, ego, jaźń, over-valued idea, intersubjective order of imagination, meaning, faith, myth, illusion, universe, life, ego

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout